Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Almby norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Almby norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almby norra 1185 27,8% 43,0% 19,3% 9,9% 9,7% 47,8% 52,2%   1,0%
Summa 1185 27,8% 43,0% 19,3% 9,9% 9,7% 47,8% 52,2% 1,0%

http://www.val.se