Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Brickeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brickeberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brickeberg 1394 39,5% 25,1% 18,7% 16,6% 11,3% 50,6% 49,4%   2,1%
Summa 1394 39,5% 25,1% 18,7% 16,6% 11,3% 50,6% 49,4% 2,1%

http://www.val.se