Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Almby östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Almby östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almby östra 1710 13,0% 55,8% 20,2% 10,9% 4,3% 51,4% 48,6%   0,6%
Summa 1710 13,0% 55,8% 20,2% 10,9% 4,3% 51,4% 48,6% 0,6%

http://www.val.se