Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stora Mellösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stora Mellösa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stora Mellösa 1599 11,6% 30,4% 26,1% 32,0% 4,3% 50,7% 49,3%   0,8%
Summa 1599 11,6% 30,4% 26,1% 32,0% 4,3% 50,7% 49,3% 0,8%

http://www.val.se