Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Adolfsberg östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Adolfsberg östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg östra 1067 12,0% 34,0% 23,1% 30,8% 7,4% 49,7% 50,3%   1,3%
Summa 1067 12,0% 34,0% 23,1% 30,8% 7,4% 49,7% 50,3% 1,3%

http://www.val.se