Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Brunnsgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brunnsgärdet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunnsgärdet 1894 16,5% 37,2% 17,6% 28,7% 4,3% 47,5% 52,5%   0,6%
Summa 1894 16,5% 37,2% 17,6% 28,7% 4,3% 47,5% 52,5% 0,6%

http://www.val.se