Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lännäs-Vinön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lännäs-Vinön

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lännäs-Vinön 810 10,4% 20,7% 32,6% 36,3% 3,1% 53,6% 46,4%   1,9%
Summa 810 10,4% 20,7% 32,6% 36,3% 3,1% 53,6% 46,4% 1,9%

http://www.val.se