Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nasta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nasta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nasta 1956 12,3% 31,5% 23,5% 32,7% 5,1% 48,4% 51,6%   2,7%
Summa 1956 12,3% 31,5% 23,5% 32,7% 5,1% 48,4% 51,6% 2,7%

http://www.val.se