Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum-Stortorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum-Stortorget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum-Stortorget 1867 25,1% 27,3% 19,9% 27,7% 4,5% 47,7% 52,3%   1,7%
Summa 1867 25,1% 27,3% 19,9% 27,7% 4,5% 47,7% 52,3% 1,7%

http://www.val.se