Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Eklunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Eklunda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eklunda 1442 25,1% 24,1% 22,9% 27,9% 4,6% 49,6% 50,4%   0,8%
Summa 1442 25,1% 24,1% 22,9% 27,9% 4,6% 49,6% 50,4% 0,8%

http://www.val.se