Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Södermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Södermalm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södermalm 1380 19,5% 25,9% 24,6% 30,0% 5,1% 46,3% 53,7%   1,4%
Summa 1380 19,5% 25,9% 24,6% 30,0% 5,1% 46,3% 53,7% 1,4%

http://www.val.se