Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ladugårdsängen östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ladugårdsängen östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ladugårdsängen östra 1928 53,4% 27,9% 9,7% 9,1% 9,6% 50,9% 49,1%   0,5%
Summa 1928 53,4% 27,9% 9,7% 9,1% 9,6% 50,9% 49,1% 0,5%

http://www.val.se