Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Karolinska

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Karolinska

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karolinska 1468 32,2% 22,1% 19,3% 26,4% 7,7% 46,7% 53,3%   0,8%
Summa 1468 32,2% 22,1% 19,3% 26,4% 7,7% 46,7% 53,3% 0,8%

http://www.val.se