Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sörby norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sörby norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörby norra 1829 23,9% 29,8% 24,8% 21,5% 6,9% 50,2% 49,8%   2,4%
Summa 1829 23,9% 29,8% 24,8% 21,5% 6,9% 50,2% 49,8% 2,4%

http://www.val.se