Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tybble

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tybble

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tybble 1408 32,7% 31,9% 16,1% 19,3% 7,8% 46,4% 53,6%   1,8%
Summa 1408 32,7% 31,9% 16,1% 19,3% 7,8% 46,4% 53,6% 1,8%

http://www.val.se