Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Asker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Asker

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Asker 725 16,0% 29,7% 27,6% 26,8% 6,2% 51,3% 48,7%   0,6%
Summa 725 16,0% 29,7% 27,6% 26,8% 6,2% 51,3% 48,7% 0,6%

http://www.val.se