Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Rudbeck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rudbeck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rudbeck 1639 25,4% 20,1% 21,3% 33,3% 5,6% 48,4% 51,6%   1,8%
Summa 1639 25,4% 20,1% 21,3% 33,3% 5,6% 48,4% 51,6% 1,8%

http://www.val.se