Val till riksdagen - Ålder och kön - kommunvalkrets Örebro Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommunvalkrets Örebro Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg västra 1506 15,3% 37,2% 25,6% 22,0% 9,7% 51,5% 48,5%   1,0%
Adolfsberg östra 1067 12,0% 34,0% 23,1% 30,8% 7,4% 49,7% 50,3%   1,3%
Almby norra 1185 27,8% 43,0% 19,3% 9,9% 9,7% 47,8% 52,2%   1,0%
Almby västra 1289 36,2% 26,9% 15,9% 20,9% 8,1% 48,9% 51,1%   1,4%
Almby östra 1710 13,0% 55,8% 20,2% 10,9% 4,3% 51,4% 48,6%   0,6%
Asker 725 16,0% 29,7% 27,6% 26,8% 6,2% 51,3% 48,7%   0,6%
Birgitta 1838 33,5% 26,2% 21,4% 18,9% 5,1% 47,8% 52,2%   1,7%
Brickebacken norra 982 33,0% 28,1% 18,6% 20,3% 9,4% 46,0% 54,0%   2,2%
Brickebacken södra 1209 29,1% 36,0% 21,2% 13,7% 7,4% 46,6% 53,4%   2,5%
Brickeberg 1394 39,5% 25,1% 18,7% 16,6% 11,3% 50,6% 49,4%   2,1%
Brunnsgärdet 1894 16,5% 37,2% 17,6% 28,7% 4,3% 47,5% 52,5%   0,6%
Centrum-Stortorget 1867 25,1% 27,3% 19,9% 27,7% 4,5% 47,7% 52,3%   1,7%
Eklunda 1442 25,1% 24,1% 22,9% 27,9% 4,6% 49,6% 50,4%   0,8%
Gällersta 1291 13,6% 41,4% 26,1% 18,9% 4,7% 51,4% 48,6%   1,5%
Järntorget 1743 26,2% 25,8% 20,2% 27,8% 4,4% 45,3% 54,7%   2,2%
Karolinska 1468 32,2% 22,1% 19,3% 26,4% 7,7% 46,7% 53,3%   0,8%
Kilsmo-Brevens Bruk 503 12,5% 19,7% 28,0% 39,8% 4,0% 50,3% 49,7%   6,8%
Ladugårdsängen mellersta 971 20,3% 31,8% 18,7% 29,1% 5,9% 45,5% 54,5%   1,3%
Ladugårdsängen västra 734 42,2% 26,2% 19,5% 12,1% 11,2% 49,0% 51,0%   1,0%
Ladugårdsängen östra 1928 53,4% 27,9% 9,7% 9,1% 9,6% 50,9% 49,1%   0,5%
Lännäs-Vinön 810 10,4% 20,7% 32,6% 36,3% 3,1% 53,6% 46,4%   1,9%
Mosjö 1104 20,7% 48,7% 18,7% 12,0% 5,2% 50,7% 49,3%   0,5%
Mosjö-Täby 1598 14,3% 42,0% 22,9% 20,8% 6,4% 51,5% 48,5%   1,3%
Nasta 1956 12,3% 31,5% 23,5% 32,7% 5,1% 48,4% 51,6%   2,7%
Norrbyås 545 12,3% 42,2% 25,5% 20,0% 3,9% 51,6% 48,4%   4,6%
Näbbtorget 1310 17,4% 24,4% 19,9% 38,2% 4,5% 46,4% 53,6%   1,7%
Näsby 1583 22,1% 47,2% 17,4% 13,3% 4,4% 47,9% 52,1%   0,3%
Odensbacken 1418 15,4% 26,0% 24,0% 34,6% 5,2% 49,7% 50,3%   2,2%
Oskarsparken 1827 26,9% 20,0% 21,0% 32,1% 5,1% 46,0% 54,0%   2,1%
Rudbeck 1639 25,4% 20,1% 21,3% 33,3% 5,6% 48,4% 51,6%   1,8%
Skebäck 1528 13,9% 20,5% 23,6% 42,0% 2,9% 43,4% 56,6%   1,3%
Sofia 1536 16,1% 22,9% 19,2% 41,7% 3,8% 45,0% 55,0%   1,6%
Stora Mellösa 1599 11,6% 30,4% 26,1% 32,0% 4,3% 50,7% 49,3%   0,8%
Södermalm 1380 19,5% 25,9% 24,6% 30,0% 5,1% 46,3% 53,7%   1,4%
Sörby norra 1829 23,9% 29,8% 24,8% 21,5% 6,9% 50,2% 49,8%   2,4%
Sörby södra 1479 24,7% 32,5% 25,2% 17,6% 7,4% 47,3% 52,7%   1,0%
Sörbyängen 1794 25,5% 31,5% 21,3% 21,7% 6,4% 46,8% 53,2%   1,1%
Tybble 1408 32,7% 31,9% 16,1% 19,3% 7,8% 46,4% 53,6%   1,8%
Universitetet 1102 90,7% 6,4% 1,3% 1,6% 26,3% 48,4% 51,6%   0,9%
Vintrosa 1566 14,5% 35,2% 26,6% 23,7% 4,5% 50,6% 49,4%   1,3%
Örnsro 1343 26,7% 24,9% 22,3% 26,0% 4,9% 46,8% 53,2%   2,6%
Örebro Södra 57100 24,4% 30,4% 21,0% 24,2% 6,4% 48,4% 51,6% 1,5%

http://www.val.se