Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örnsro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örnsro

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örnsro 1343 26,7% 24,9% 22,3% 26,0% 4,9% 46,8% 53,2%   2,6%
Summa 1343 26,7% 24,9% 22,3% 26,0% 4,9% 46,8% 53,2% 2,6%

http://www.val.se