Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofia

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 1536 16,1% 22,9% 19,2% 41,7% 3,8% 45,0% 55,0%   1,6%
Summa 1536 16,1% 22,9% 19,2% 41,7% 3,8% 45,0% 55,0% 1,6%

http://www.val.se