Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Järntorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Järntorget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järntorget 1743 26,2% 25,8% 20,2% 27,8% 4,4% 45,3% 54,7%   2,2%
Summa 1743 26,2% 25,8% 20,2% 27,8% 4,4% 45,3% 54,7% 2,2%

http://www.val.se