2018-09-10 00:05:08

Val till riksdagen - Valnatt - kommunvalkrets Örebro Södra

Samtliga 41 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

20,2%
8,7%
6,2%
7,5%
28,5%
8,0%
5,0%
14,3%
0,5%
1,0%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 87,2%
+0,7
2014: 86,6%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Örebro Södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 9929 20,2% -647 -3,2 10576 23,4%
C Centerpartiet 4289 8,7% +1843 +3,3 2446 5,4%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3072 6,2% +356 +0,2 2716 6,0%
KD Kristdemokraterna 3708 7,5% +855 +1,2 2853 6,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14017 28,5% +757 -0,9 13260 29,4%
V Vänsterpartiet 3945 8,0% +1485 +2,6 2460 5,5%
MP Miljöpartiet de gröna 2439 5,0% -1295 -3,3 3734 8,3%
SD Sverigedemokraterna 7040 14,3% +1902 +2,9 5138 11,4%
FI Feministiskt initiativ 239 0,5% -1312 -3,0 1551 3,4%
ÖVR Övriga anmälda partier 480 1,0% +109 +0,2 371 0,8%
  Giltiga röster 49158 100,0% +4053   45105 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 26 0,1% +26 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 369 0,7% -77 -0,2 446 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 255 0,5% +232 +0,5 23 0,1%
VDT Valdeltagande 49808 87,2% +4234 +0,7 45574 86,6%
  Antal röstberättigade 57100   +4453   52647  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Örebro Södra

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
33,8% 8,0% 8,8% 8,3% 21,0% 3,2% 4,5% 11,9%   0,5%   0,9% 0,5% 92,2%
24,5% 7,6% 9,1% 8,8% 27,6% 5,5% 3,8% 12,2% 0,3% 0,6%   0,5% 0,2% 92,6%
25,1% 11,8% 8,2% 6,9% 25,6% 8,3% 6,0% 7,1% 0,3% 0,6%   0,5% 0,2% 93,1%
20,4% 10,2% 7,5% 5,7% 27,7% 7,5% 7,7% 10,6% 0,5% 2,0%   0,3% 0,6% 88,2%
27,2% 10,6% 6,9% 7,3% 23,3% 4,1% 6,3% 13,7% 0,3% 0,3%   0,6% 0,3% 91,1%
13,7% 11,6% 2,7% 8,0% 22,1% 5,5% 1,3% 33,1% 0,5% 1,6%   1,1% 0,8% 89,5%
21,5% 9,4% 6,6% 6,2% 26,1% 10,3% 8,0% 11,4% 0,4% 0,1% 0,7% 0,9% 0,7% 88,2%
6,7% 3,1% 2,8% 9,3% 44,1% 14,2% 3,3% 14,5% 1,0% 1,0% 0,3% 0,5% 1,0% 74,3%
7,3% 5,0% 3,9% 8,5% 41,1% 14,0% 3,3% 14,6% 1,4% 1,0%   0,4% 1,1% 76,2%
16,3% 9,1% 5,1% 11,3% 26,6% 10,5% 8,1% 11,6% 0,3% 1,2%   0,4% 0,2% 84,2%
26,6% 9,0% 7,0% 9,0% 28,4% 3,9% 2,6% 12,5% 0,3% 0,6%   0,4% 0,6% 88,5%
22,9% 8,8% 7,7% 5,8% 27,0% 8,3% 5,0% 13,0% 0,6% 0,9%   0,9% 0,4% 88,1%
30,4% 6,9% 7,1% 6,7% 26,4% 6,0% 4,7% 10,5% 0,4% 0,9%   0,2% 0,2% 91,1%
17,6% 9,9% 6,2% 9,4% 24,5% 5,1% 4,2% 22,3% 0,1% 0,8%   0,3% 0,3% 89,9%
23,5% 7,9% 6,3% 5,9% 26,8% 10,5% 4,1% 13,1% 0,5% 1,3%   0,4% 0,9% 88,1%
17,8% 9,6% 6,9% 8,9% 27,2% 11,3% 4,7% 11,8% 0,5% 1,3% 0,2% 1,1% 0,1% 87,1%
10,0% 8,3% 3,5% 5,8% 31,1% 8,3% 1,8% 30,1% 0,3% 1,0%   0,7% 0,7% 80,5%
12,1% 5,6% 6,2% 8,1% 33,9% 12,7% 5,3% 13,1% 1,2% 1,8% 0,3% 1,3% 0,4% 80,8%
22,5% 9,7% 6,9% 5,6% 24,8% 8,5% 6,9% 12,5% 1,5% 1,1%   1,9% 1,7% 86,1%
23,4% 11,6% 6,0% 5,6% 27,1% 8,9% 5,3% 10,5% 0,8% 0,8%   0,6% 0,8% 88,6%
15,6% 12,5% 2,8% 9,8% 23,0% 6,5% 2,8% 25,7% 0,7% 0,6%   1,0% 0,7% 88,5%
24,7% 8,1% 5,8% 6,3% 24,4% 5,6% 3,7% 19,9% 0,3% 1,1%   0,4% 0,4% 89,8%
23,1% 8,9% 6,0% 8,7% 26,4% 4,6% 2,2% 19,3% 0,2% 0,6%   1,0% 0,1% 91,7%
22,2% 8,1% 6,6% 10,4% 27,8% 4,9% 4,5% 14,7% 0,2% 0,6% 0,1% 0,5% 0,2% 88,8%
18,5% 9,7% 3,9% 9,9% 23,2% 5,6% 7,1% 21,1% 0,4% 0,6%   1,3% 0,2% 86,6%
10,6% 6,0% 4,9% 4,8% 39,0% 12,2% 3,6% 16,2% 0,8% 2,0%   0,8% 0,9% 80,9%
24,0% 9,7% 6,3% 7,8% 28,3% 6,3% 8,7% 7,7% 0,6% 0,6%   1,1% 0,3% 92,2%
12,4% 7,5% 3,1% 13,4% 30,9% 5,8% 2,4% 22,3% 0,6% 1,6% 0,1% 1,4% 0,2% 86,0%
21,9% 9,0% 8,9% 8,7% 25,4% 9,2% 5,3% 10,5% 0,3% 0,9%   0,7%   89,1%
16,6% 6,0% 5,5% 5,9% 32,7% 10,7% 3,6% 17,5% 0,5% 1,1%   0,8% 0,8% 82,1%
22,4% 7,1% 7,8% 7,9% 29,8% 8,0% 5,1% 10,9% 0,3% 0,7%   0,6% 1,4% 85,8%
13,0% 6,5% 5,0% 6,6% 39,3% 8,7% 3,9% 15,2% 0,6% 1,2%   0,6% 1,1% 81,4%
14,1% 11,8% 4,0% 9,8% 27,6% 6,2% 3,6% 21,7% 0,3% 0,9%   0,6% 0,4% 88,9%
19,9% 6,8% 5,3% 6,1% 33,4% 8,3% 3,7% 14,9% 0,4% 1,2% 0,1% 1,2% 0,8% 81,4%
24,4% 10,3% 9,1% 6,8% 26,3% 6,4% 6,0% 9,4% 0,4% 0,8%   0,6% 0,4% 89,7%
23,6% 9,0% 7,4% 6,2% 28,9% 5,9% 7,5% 10,8% 0,2% 0,5%   0,4% 0,1% 90,3%
19,4% 7,8% 5,8% 5,8% 32,3% 10,7% 6,7% 10,2% 0,6% 0,9% 0,1% 0,8% 0,4% 89,6%
11,3% 6,1% 4,3% 4,6% 35,9% 14,2% 4,4% 15,8% 1,5% 1,9% 0,3% 1,3% 0,2% 79,4%
19,9% 13,2% 8,7% 5,8% 22,7% 13,5% 8,1% 5,1% 0,8% 2,2%   0,7% 0,3% 86,6%
15,5% 10,9% 3,8% 8,5% 25,0% 5,8% 4,5% 24,3% 0,4% 1,2%   1,0% 0,3% 90,2%
14,6% 6,4% 5,9% 5,0% 34,0% 11,8% 4,7% 16,1% 0,4% 1,1%   1,0% 1,3% 83,8%
Örebro Södra 20,2% 8,7% 6,2% 7,5% 28,5% 8,0% 5,0% 14,3% 0,5% 1,0% 0,1% 0,7% 0,5% 87,2%

http://www.val.se