2018-09-11 13:15:50

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Sörby norra

24,46%
10,30%
9,14%
6,87%
26,24%
6,38%
6,01%
9,38%
0,43%
0,80%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,72%
+2,17
2014: 87,56%

Röstfördelning - valdistrikt Sörby norra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 399 24,46% -39 -3,67 438 28,13%
C Centerpartiet 168 10,30% +81 +4,71 87 5,59%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 149 9,14% -5 -0,76 154 9,89%
KD Kristdemokraterna 112 6,87% +22 +1,09 90 5,78%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 428 26,24% +39 +1,26 389 24,98%
V Vänsterpartiet 104 6,38% +39 +2,20 65 4,17%
MP Miljöpartiet de gröna 98 6,01% -58 -4,01 156 10,02%
SD Sverigedemokraterna 153 9,38% +20 +0,84 133 8,54%
FI Feministiskt initiativ 7 0,43% -33 -2,14 40 2,57%
ÖVR Övriga anmälda partier 13 0,80% +8 +0,48 5 0,32%
  Giltiga röster 1631 100,00% +74   1557 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 0,61% -1 -0,09 11 0,70%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,06 1 0,06%
VDT Valdeltagande 1641 89,72% +72 +2,17 1569 87,56%
  Antal röstberättigade 1829   +37   1792  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sörby norra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,18% +3 +0,18    
MED Medborgerlig Samling 3 0,18% +3 +0,18    
PP Piratpartiet 3 0,18% +2 +0,12 1 0,06%
DD Direktdemokraterna 2 0,12% +2 +0,12    
ENH Enhet 1 0,06% +1 +0,06    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,06% +1 +0,06    
DjuP Djurens parti     -1 -0,06 1 0,06%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,19 3 0,19%
  Totalt övriga partier 13 0,80% +8 +0,48 5 0,32%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sörby norra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se