2018-09-11 11:53:34

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Brickebacken södra

7,21%
4,92%
3,83%
8,31%
41,75%
13,88%
3,28%
14,43%
1,42%
0,98%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 76,26%
+3,47
2014: 72,79%

Röstfördelning - valdistrikt Brickebacken södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 66 7,21% +9 +0,92 57 6,29%
C Centerpartiet 45 4,92% +23 +2,49 22 2,43%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 35 3,83% +23 +2,50 12 1,32%
KD Kristdemokraterna 76 8,31% +3 +0,25 73 8,06%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 382 41,75% -88 -10,13 470 51,88%
V Vänsterpartiet 127 13,88% +56 +6,04 71 7,84%
MP Miljöpartiet de gröna 30 3,28% -31 -3,45 61 6,73%
SD Sverigedemokraterna 132 14,43% +31 +3,28 101 11,15%
FI Feministiskt initiativ 13 1,42% -9 -1,01 22 2,43%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,98% -8 -0,89 17 1,88%
  Giltiga röster 915 100,00% +9   906 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3 0,33% +3 +0,33    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,43% -5 -0,55 9 0,98%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 922 76,26% +7 +3,47 915 72,79%
  Antal röstberättigade 1209   -48   1257  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Brickebacken södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
PP Piratpartiet 3 0,33% -1 -0,11 4 0,44%
AfS Alternativ för Sverige 2 0,22% +2 +0,22    
MED Medborgerlig Samling 2 0,22% +2 +0,22    
DD Direktdemokraterna 1 0,11% +1 +0,11    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,11% +1 +0,11    
DjuP Djurens parti     -2 -0,22 2 0,22%
ENH Enhet     -2 -0,22 2 0,22%
KrVP Kristna Värdepartiet     -6 -0,66 6 0,66%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -2 -0,22 2 0,22%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,11 1 0,11%
  Totalt övriga partier 9 0,98% -8 -0,89 17 1,88%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Brickebacken södra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se