2018-09-11 08:58:37

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Markbacken

9,48%
3,94%
3,40%
3,76%
46,33%
15,03%
3,04%
13,95%
0,36%
0,72%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 74,27%
+1,74
2014: 72,53%

Röstfördelning - valdistrikt Markbacken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 53 9,48% +14 +2,76 39 6,72%
C Centerpartiet 22 3,94% +8 +1,52 14 2,41%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 19 3,40% +6 +1,16 13 2,24%
KD Kristdemokraterna 21 3,76% -3 -0,38 24 4,14%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 259 46,33% -40 -5,22 299 51,55%
V Vänsterpartiet 84 15,03% +23 +4,51 61 10,52%
MP Miljöpartiet de gröna 17 3,04% -24 -4,03 41 7,07%
SD Sverigedemokraterna 78 13,95% +18 +3,61 60 10,34%
FI Feministiskt initiativ 2 0,36% -14 -2,40 16 2,76%
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,72% -9 -1,53 13 2,24%
  Giltiga röster 559 100,00% -21   580 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,71% +4 +0,71    
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,17 1 0,17%
VDT Valdeltagande 563 74,27% -18 +1,74 581 72,53%
  Antal röstberättigade 758   -43   801  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Markbacken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 1 0,18% +1 +0,18    
DD Direktdemokraterna 1 0,18% +1 +0,18    
ENH Enhet 1 0,18%   +0,01 1 0,17%
PP Piratpartiet 1 0,18% -4 -0,68 5 0,86%
DjuP Djurens parti     -1 -0,17 1 0,17%
KLP Klassiskt liberala partiet     -2 -0,34 2 0,34%
KrVP Kristna Värdepartiet     -3 -0,52 3 0,52%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,17 1 0,17%
  Totalt övriga partier 4 0,72% -9 -1,53 13 2,24%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Markbacken

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se