2018-09-11 09:16:36

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Mikael

20,21%
9,32%
5,97%
5,86%
29,74%
7,64%
5,97%
13,93%
0,52%
0,84%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,58%
+1,25
2014: 85,32%

Röstfördelning - valdistrikt Mikael

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 193 20,21% -56 -4,97 249 25,18%
C Centerpartiet 89 9,32% +23 +2,65 66 6,67%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 57 5,97% +9 +1,12 48 4,85%
KD Kristdemokraterna 56 5,86% +6 +0,81 50 5,06%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 284 29,74% +14 +2,44 270 27,30%
V Vänsterpartiet 73 7,64%   +0,26 73 7,38%
MP Miljöpartiet de gröna 57 5,97% -22 -2,02 79 7,99%
SD Sverigedemokraterna 133 13,93% +28 +3,31 105 10,62%
FI Feministiskt initiativ 5 0,52% -36 -3,62 41 4,15%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,84%   +0,03 8 0,81%
  Giltiga röster 955 100,00% -34   989 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,62% -4 -0,38 10 1,00%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,10 1 0,10%
VDT Valdeltagande 961 86,58% -39 +1,25 1000 85,32%
  Antal röstberättigade 1110   -62   1172  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Mikael

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,31% +3 +0,31    
DD Direktdemokraterna 2 0,21% +2 +0,21    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,21%   +0,01 2 0,20%
MED Medborgerlig Samling 1 0,10% +1 +0,10    
DjuP Djurens parti     -1 -0,10 1 0,10%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,10 1 0,10%
PP Piratpartiet     -3 -0,30 3 0,30%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,10 1 0,10%
  Totalt övriga partier 8 0,84%   +0,03 8 0,81%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Mikael

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se