2018-09-11 09:27:02

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Trängen

14,47%
6,24%
4,88%
8,77%
38,25%
9,04%
4,52%
13,02%
0,09%
0,72%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 81,86%
+2,31
2014: 79,56%

Röstfördelning - valdistrikt Trängen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 160 14,47% -15 -2,52 175 16,99%
C Centerpartiet 69 6,24% +41 +3,52 28 2,72%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 54 4,88% +10 +0,61 44 4,27%
KD Kristdemokraterna 97 8,77% +20 +1,29 77 7,48%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 423 38,25% +5 -2,34 418 40,58%
V Vänsterpartiet 100 9,04% +28 +2,05 72 6,99%
MP Miljöpartiet de gröna 50 4,52% -21 -2,37 71 6,89%
SD Sverigedemokraterna 144 13,02% +29 +1,85 115 11,17%
FI Feministiskt initiativ 1 0,09% -21 -2,05 22 2,14%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,72%   -0,05 8 0,78%
  Giltiga röster 1106 100,00% +76   1030 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,81%   -0,06 9 0,87%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1115 81,86% +76 +2,31 1039 79,56%
  Antal röstberättigade 1362   +56   1306  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Trängen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,27% +3 +0,27    
DjuP Djurens parti 2 0,18%   -0,01 2 0,19%
DD Direktdemokraterna 1 0,09% +1 +0,09    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,09%   -0,01 1 0,10%
PP Piratpartiet 1 0,09% -1 -0,10 2 0,19%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -2 -0,19 2 0,19%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,10 1 0,10%
  Totalt övriga partier 8 0,72%   -0,05 8 0,78%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Trängen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se