Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Trängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trängen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trängen 1362 19,3% 26,4% 26,4% 27,8% 4,7% 46,7% 53,3%   1,5%
Summa 1362 19,3% 26,4% 26,4% 27,8% 4,7% 46,7% 53,3% 1,5%

http://www.val.se