Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby södra 1029 16,3% 29,9% 24,7% 29,1% 6,7% 51,2% 48,8%   1,0%
Summa 1029 16,3% 29,9% 24,7% 29,1% 6,7% 51,2% 48,8% 1,0%

http://www.val.se