Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tysslinge-Garphyttan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tysslinge-Garphyttan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tysslinge-Garphyttan 1361 14,0% 35,3% 26,3% 24,4% 5,0% 51,7% 48,3%   3,6%
Summa 1361 14,0% 35,3% 26,3% 24,4% 5,0% 51,7% 48,3% 3,6%

http://www.val.se