Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hjortstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hjortstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjortstorp 1536 31,2% 27,6% 21,4% 19,9% 6,0% 47,9% 52,1%   1,6%
Summa 1536 31,2% 27,6% 21,4% 19,9% 6,0% 47,9% 52,1% 1,6%

http://www.val.se