Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nya Hjärsta östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nya Hjärsta östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nya Hjärsta östra 1149 14,2% 35,3% 26,5% 23,9% 6,4% 50,1% 49,9%   1,5%
Summa 1149 14,2% 35,3% 26,5% 23,9% 6,4% 50,1% 49,9% 1,5%

http://www.val.se