Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Viktoria

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Viktoria

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Viktoria 1384 29,4% 26,2% 21,8% 22,6% 5,0% 46,3% 53,7%   1,0%
Summa 1384 29,4% 26,2% 21,8% 22,6% 5,0% 46,3% 53,7% 1,0%

http://www.val.se