Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lillkyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lillkyrka

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lillkyrka 657 8,7% 36,8% 26,6% 27,9% 2,3% 52,2% 47,8%   1,1%
Summa 657 8,7% 36,8% 26,6% 27,9% 2,3% 52,2% 47,8% 1,1%

http://www.val.se