Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kil

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kil 979 11,7% 31,4% 27,6% 29,3% 4,3% 51,5% 48,5%   1,1%
Summa 979 11,7% 31,4% 27,6% 29,3% 4,3% 51,5% 48,5% 1,1%

http://www.val.se