Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Varberga östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Varberga östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varberga östra 694 30,3% 38,0% 16,4% 15,3% 9,4% 49,9% 50,1%   1,2%
Summa 694 30,3% 38,0% 16,4% 15,3% 9,4% 49,9% 50,1% 1,2%

http://www.val.se