Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Rosta västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rosta västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosta västra 1404 19,4% 40,5% 21,9% 18,2% 4,8% 47,8% 52,2%   1,4%
Summa 1404 19,4% 40,5% 21,9% 18,2% 4,8% 47,8% 52,2% 1,4%

http://www.val.se