Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hagaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hagaby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagaby 1762 23,6% 34,0% 23,3% 19,1% 5,5% 48,8% 51,2%   1,9%
Summa 1762 23,6% 34,0% 23,3% 19,1% 5,5% 48,8% 51,2% 1,9%

http://www.val.se