Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nya Hjärsta västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nya Hjärsta västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nya Hjärsta västra 1899 19,6% 32,0% 22,9% 25,5% 7,4% 49,5% 50,5%   0,9%
Summa 1899 19,6% 32,0% 22,9% 25,5% 7,4% 49,5% 50,5% 0,9%

http://www.val.se