Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Rinkaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rinkaby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rinkaby 507 11,8% 39,8% 30,6% 17,8% 5,7% 53,3% 46,7%   0,6%
Summa 507 11,8% 39,8% 30,6% 17,8% 5,7% 53,3% 46,7% 0,6%

http://www.val.se