Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ervalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ervalla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ervalla 844 14,5% 33,1% 26,8% 25,7% 3,4% 51,4% 48,6%   1,3%
Summa 844 14,5% 33,1% 26,8% 25,7% 3,4% 51,4% 48,6% 1,3%

http://www.val.se