Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Karlslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Karlslund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlslund 1216 12,5% 25,9% 23,3% 38,3% 5,2% 47,9% 52,1%   1,2%
Summa 1216 12,5% 25,9% 23,3% 38,3% 5,2% 47,9% 52,1% 1,2%

http://www.val.se