Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bromsplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bromsplan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromsplan 1406 38,0% 26,7% 18,3% 17,1% 7,3% 50,8% 49,2%   1,8%
Summa 1406 38,0% 26,7% 18,3% 17,1% 7,3% 50,8% 49,2% 1,8%

http://www.val.se