Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Baronbackarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Baronbackarna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baronbackarna 1373 32,5% 36,3% 18,0% 13,3% 8,5% 49,1% 50,9%   3,6%
Summa 1373 32,5% 36,3% 18,0% 13,3% 8,5% 49,1% 50,9% 3,6%

http://www.val.se