Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tegnér

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tegnér

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tegnér 1313 31,7% 31,4% 20,3% 16,6% 7,6% 45,8% 54,2%   1,8%
Summa 1313 31,7% 31,4% 20,3% 16,6% 7,6% 45,8% 54,2% 1,8%

http://www.val.se