Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norrby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrby 1448 19,2% 36,6% 16,8% 27,4% 4,1% 44,4% 55,6%   0,3%
Summa 1448 19,2% 36,6% 16,8% 27,4% 4,1% 44,4% 55,6% 0,3%

http://www.val.se