Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Axberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Axberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Axberg 1395 14,0% 32,5% 26,8% 26,7% 4,3% 50,8% 49,2%   1,0%
Summa 1395 14,0% 32,5% 26,8% 26,7% 4,3% 50,8% 49,2% 1,0%

http://www.val.se