Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Markbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Markbacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Markbacken 758 26,8% 38,4% 19,5% 15,3% 7,0% 47,5% 52,5%   3,3%
Summa 758 26,8% 38,4% 19,5% 15,3% 7,0% 47,5% 52,5% 3,3%

http://www.val.se