Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Rynninge-Grenadjärstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rynninge-Grenadjärstaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rynninge-Grenadjärstaden 1661 18,5% 33,2% 25,9% 22,5% 4,3% 49,2% 50,8%   1,5%
Summa 1661 18,5% 33,2% 25,9% 22,5% 4,3% 49,2% 50,8% 1,5%

http://www.val.se