Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västhaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västhaga 1313 11,0% 20,6% 22,3% 46,2% 3,4% 47,1% 52,9%   0,8%
Summa 1313 11,0% 20,6% 22,3% 46,2% 3,4% 47,1% 52,9% 0,8%

http://www.val.se